Projekty

Zespół sieci CzestMAN relizuje projekty naukowe, badawcze oraz rozwojowe. Aktualnie są to projekty:

W poprzednich latach zostały zrealizowane następujace projekty: PLATON, NewMAN, KMD, Clusterix.

MICLAB - laboratorium pilotażowe systemów masywnie wielordzeniowych

Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznego laboratorium, czyli wirtualnego miejsca, w którym ogólnokrajowa społeczność naukowo-badawcza będzie mogła zbadać możliwości wykorzystania i określić kierunki zastosowania najnowszych, masywnie wielordzeniowych architektur obliczeniowych w wiodących dziedzinach nauki.

Bezpośrednim celem projektu jest budowa pilotażowej instalacji obliczeniowej opartej o masywnie wielordzeniowe koprocesory obliczeniowe najnowszej generacji typu Intel Xeon Phi, a także wsparcie dla możliwie maksymalnego wykorzystania tej nowej, nietradycyjnej architektury obliczeniowej przez jak najszersze grono użytkowników w naszym kraju. Integralną częścią projektu jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i wsparcia dla użytkowników, a także organizacja szkoleń.

Strona projektu: miclab.pl


MAN-HA - realizacja w MAN-ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności

MAN-HA jest projektem finansowanym z funduszy EU i realizowanym przez polskie jednostki MAN i KDM na potrzeby społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów i firm badawczych).

Celem projektu jest integracja wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER oraz wypracowanie nowych usług o następujących cechach: zwiększona niezawodność i bezpieczeństwo, łatwość dostępu, wsparcie dla mechanizmów federacyjnych, praca w środowisku chmurowym.

MAN-HA jest kontynuacją prac prowadzonych wcześniej przez członków konsorcjum PIONIER w projektach takich jak: PLATON, NewMAN i KMD/KMD2 oraz aktywnościach związanych z CERT PIONIER i Bibliotekami Cyfrowymi.

W ramach projektu infrastruktura istniejąca w 21 ośrodkach MAN zostanie rozszerzona o nowe element: firewall-e i serwery oraz wytworzone lub zakupione oprogramowanie.

Strona projektu: man-ha.pionier.net.pl